Derneğimiz Hakkında

24 Jun 1994

Türkiye Haber Kameramanları Derneği

TARiHÇE

Türkiye’de haber kameramanlığı mesleği ilk olarak Basın Yayın Foto Film Merkezi ve TRT Haber Merkezi’nde çalışmaya başlayan kameramanlarca icra edilmiştir. Yani 1960’lı yılların sonuna doğru yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunun en büyük sebebi hepiniz tarafından bilineceği gibi o yıllarda yayıncılığın devlet tekelinde olmasıydı. O zaman sayıları oldukça az olan haber kameramanları mesleki örgütlenmelerinin ilk temellerini, 1984 yılında foto muhabirleriyle birlikte kurulan Foto Muhabirleri Derneği içinde yer alarak atmışlardır.

TRT’nin Anayasa ile korunan yayıncılık alanındaki tekeli, 1990 yılında henüz yasal çerçeve oluşmadan yayınlara başlayan birçok özel radyo ve televizyon kanal kuruluşları ile sona ermiştir. Sonrasında Anayasanın 133. Maddesinde yapılan değişikliklerle Türkiye’de yayıncılık alanındaki kamu tekeli kaldırılmıştır. 1994 yılında 3984 sayılı kanun ile özerk ve tarafsız kamu tüzel kişiliğine haiz yetkili bir düzenleyici makam olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur.

İşte bu yıllara kadar TRT de çalışan haber kameramanları foto muhabirleriyle bir çatı altında örgütlenmişti. Özel televizyonların çoğalması ve haber kameramanlarının sayılarının artmasıyla birlikte bu yayın kuruluşlarında çalışan haber kameramanlarının kendilerine bir mesleki örgüt kurma ihtiyacı doğmuştu. Bunun sonucu olarak Türkiye Haber Kameramanları Derneği, 1994 yılında meslektaşları bir çatı altında toplamak, onların sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilmek amacıyla kuruldu.

Kurulduğu günden bu güne kadar dernek yöneticileri özverili çalışmalarıyla kuruluş amaçları doğrultusunda yol almaya devam etmişlerdir.